Name: Kai Simon Schulze

Instrument: Trommel

Vereinseintritt: 2005